Databescherming


Belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De privacyrechten van alle personen in de Europese Unie worden hierdoor duidelijk versterkt.

 

De AVG is de belangrijkste privacyregeling in Europa sinds de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens uit 1995. Na een overgangsperiode van twee jaar treedt de AVG nu in de plaats van de verouderde EU-privacyrichtlijn en voor een groot deel ook van nationale privacywetgeving. In tegenstelling tot een richtlijn geldt een verordening direct in alle lidstaten van de EU, zonder de noodzaak van nationale uitvoeringswetten. Zo bezien is nu voor het eerst een uniform EU-breed juridisch kader voor de gegevensbescherming gecreëerd.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat zorgvuldigheid een eerste voorwaarde is om in goed vertrouwen met onze partners te kunnen samenwerken. Aan de naleving van wet- en regelgeving in het algemeen  hechten wij en onze medewerkers even veel belang als aan de rechtmatige en fijngevoelige omgang met persoonsgegevens in het bijzonder.

 

De bijgevoegde privacyverklaring informeert u in het kort over de verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie, zodat u de diverse aspecten en gevolgen van de nieuwe verordening beter kunt plaatsen. Ook wordt erin beschreven bij wie betrokkenen terecht kunnen met vragen of voor meer informatie.

 

Met vriendelijke groeten,

Euregio Rijn-Waal

De directie

 

Hier kunt u onze privacy-verklaring nalezen.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.  Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor de website-exploitanten en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel overdragen aan derden voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen; wel wijzen we u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u verzamelde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Gebruik van Facebook-plugins
Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, maken integraal deel uit van onze interpagina’s. De Facebook-plugins zijn op onze site herkenbaar aan het Facebook-logo of de ‘like-button’ (‘Vind ik leuk’). Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt door activering van de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gelegd. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u de Facebook-‘like-button’ aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u op uw Facebook-profiel een link naar onze website plaatsen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website relateren aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden informatie en van het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze website kan relateren aan uw Facebook-account, moet u bij Facebook uitloggen.

 

Gebruik van Twitter
Aan onze website zijn Twitter-functies gekoppeld. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘Re-Tweet’ worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en voor andere gebruikers zichtbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden informatie en van het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u aanpassen in uw account-instellingen op http://twitter.com/account/settings.

Bronvermelding: Disclaimer eRecht24, eRecht24 privacyverklaring voor Facebook, privacyverklaring Google Analytics, Twitter voorwaarden

 

Gebruik van LinkedIn

We gebruiken op onze website componenten van het netwerk LinkedIn. LinkedIn is een service van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer u delen van onze website bezoekt waarin een dergelijke component is geïntegreerd, zorgt deze component ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt.

Hierdoor wordt LinkedIn erover geïnformeerd welke specifieke pagina van onze website op dat moment wordt bezocht. Als u op de LinkedIn ‘recommend-button’ klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Daardoor is LinkedIn in staat uw bezoek aan onze website aan uw LinkedIn-account te koppelen.

We hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn hierdoor verzamelt, of over de omvang deze door LinkedIn verzamelde informatie. Ook zijn we niet op de hoogte van de inhoud van de aan LinkedIn verzonden gegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van LinkedIn voor meer informatie over de gegevensverzameling door LinkedIn en over uw rechten en instellingsmogelijkheden. Deze verklaring vindt u op http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bron: Anwaltskanzlei Weiß & Partner

© Alle rechten voorbehouden